Παίδο-ΩΡΛ Κλινική Εξέταση

Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Ακοολογίας - Νευροωτολογίας και Ενδοσκοπήσεων, όπου διενεργούνται όλες οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις σε παιδιά όλων των ηλικιών

 • Διερεύνηση Παιδικού Ροχαλητού & Παιδικής Υπνικής Άπνοιας με Ενδοσκοπικό έλεγχο Ανώτερου Αναπνευστικού
 • Ενδοσκοπικός έλεγχος με Βίντεο καταγραφή υπερτροφίας αδενοειδών (κρεατάκια) και αμυγδαλών
 • Strep-Test και Διερεύνηση λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού
 • Διερεύνηση Βαρηκοΐας και Ιλίγγου της Παιδικής Ηλικίας
 • Ωτο-ενδοσκόπηση με Βίντεο καταγραφή
 • Αντιμετώπιση υποτροπιάζουσας Μέσης Ωτίτιδας και Ωτόρροιας
 • Διάγνωση & Αντιμετώπιση Εκκριτικής Ωτίτιδας (Συλλογή Υγρού στο Αυτί)
 • Διερεύνηση Αλλεργιών
 • Αξιολόγηση ρινικής συμφόρησης, ρινίτιδας
 • Αντιμετώπιση Ρινορραγίας με χημικό καυτηριασμό στο Ιατρείο
 • Ενδοσκόπηση Ρινός με Βίντεο καταγραφή στο Ιατρείο
 • Έλεγχος για υπερτροφία ρινικών κογχών, σκολίωσης Ρινικού Διαφράγματος & ρινικών πολυπόδων
 • Διερεύνηση Λεμφαδενοπάθειας, συγγενών τραχηλικών διογκώσεων
 • Ενδοσκοπικός έλεγχος με Βίντεο καταγραφή Λάρυγγος, Διερεύνηση βράγχους φωνής σε παιδιά & Λαρυγγομαλακίας
 • Έλεγχος Λαρυγγο-Φαρυγγικής Παλινδρόμησης σε παιδιά
 • Έλεγχος Κατάποσης , διερεύνηση δυσφαγίας
 • Καθαρισμός ακουστικού πόρου από Βύσμα κυψελίδας
 • Αξιολόγηση Αφεστώτων Ώτων (πεταχτά αυτιά)
 • Αφαίρεση ξένου σώματος