Παιδο-ΩΡΛ Χειρουργικές Επεμβάσεις

  • Ωτοπλαστική - Πλαστική αποκατάσταση Αφεστώτων Ώτων (πεταχτά αυτιά)
  • Αμυγδαλεκτομή
  • Ενδοσκοπική Διαρρινική Αφαίρεση Αδενοειδών Εκβλαστήσεων (κρεατάκια)
  • Ενδοσκοπική Κογχοπλαστική & Συρρίκνωση Κογχών με Ραδιοσυχνότητες,
  • Ωτο-ενδοσκόπηση & διερεύνηση Βαρηκοΐας και Εκκριτικής Ωτίτιδας
  • Ενδοσκοπική τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
  • Αφαίρεση ξένου σώματος
  • Χειρουργική αφαίρεση Προωτιαίου συριγγίου/κύστης
  • Χειρουργική πλαστική αποκατάσταση Βραχέως χαλινού γλώσσης
  • Τυμπανοπλαστική και Χειρουργική Χρόνιας Μέσης Ωτίτιδας