Γενική Ωτορινολαρυγγολογία & Επείγοντα Περιστατικά

 • Ακοόγραμμα
 • Τυμπανόγραμμα
 • Ακουστικά Αντανακλαστικά
 • Αφαίρεση βύσματος κυψελίδας
 • Διερεύνηση & Θεραπεία Δυσλειτουργίας Ευσταχιανής Σάλπιγγας
 • Φλεγμονές & Δερματίτιδες Ωτός
 • Άτυπες Ρινίτιδες
 • Διαταραχές όσφρησης & γεύσης
 • Δυσοσμία στόματος
 • Αφαίρεση λίθων αμυγδαλών
 • Αφαίρεση λίθων σιελογόνων πόρων
 • Ξηροστομία
 • Ρινορραγία
 • Ωτίτιδα
 • Αιφνίδια απώλεια ακοής
 • Διάνοιξη & Παροχέτευση Περι-Αμυγδαλικού Αποστήματος
 • Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού: Φαρυγγίτιδα, Αμυγδαλίτιδα, Ρινοκολπίτιδα, Λαρυγγίτιδα
 • Οξεία Δυσφωνία
 • Αφαίρεση ξένων σωμάτων
 • Κακώσεις και τραύματα κεφαλής και τραχήλου
 • Συρραφή θλαστικών τραυμάτων