Εργαστήριο Ρινολογίας και Αλλεργικής Ρινίτιδας

  • Αλλεργικά Τεστ (Skin Prick Test)
  • Θεραπεία Απευαισθητοποίησης
  • Διερεύνηση Διαταραχών Όσφρησης & Ανοσμίας (Sniffin Sticks)
  • Ενδοσκόπηση Ανώτερου Αναπνευστικού
  • Διερεύνηση χρόνιου βήχα
  • Έλεγχος έσω ρινικής βαλβίδας
  • Συρρίκνωση υπερτροφικών ρινικών κογχών με Ραδιοσυχνότητες
  • Διερεύνηση Χρόνιας Ρινοκολπίτιδας
  • Διερεύνηση χρόνιων ρινίτιδων