Εργαστήριο ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ – ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ

  • Έλεγχος Ωταλγίας, Βαρηκοΐας, Εμβοών, Ιλίγγου
  • Ωτο-ενδοσκόπηση
  • Διαγνωστικές δοκιμασίες και θεραπεία Ιλίγγου Θέσεως
  • Ωτο-μικροσκόπιση
  • Έλεγχος δυσλειτουργίας ευσταχιανής σάλπιγγας
  • Μυριγγοτομή
  • Ενδοτυμπανική θεραπευτική έγχυση στεροιδών για Νόσο MENIERE και Αιφνίδια Βαρηκοία
  • Χημική λαβυρινθεκτομη (Chemical Labyrinthectomy)