Φωνιατρική & Λαρυγγολογία - Διερεύνηση Δυσφωνίας

  • Ενδοσκόπηση ανώτερου αναπνευστικού
  • Έλεγχος Φωνητικών Χορδών
  • Καταγραφή σε εικόνα και βίντεο ύποπτων βλαβών
  • Λήψη βιοψίας
  • Συνεργασία με ειδικό Λογοθεραπευτή