Ιατρείο Ροχαλητού και Αποφρακτικής Υπνικής Άπνοιας

  • Ιατρικό ιστορικό, ΩΡΛ ιστορικό και ειδικό ιστορικό ροχαλητού/άπνοιας
  • Ερωτηματολόγια Άπνοιας
  • Σωματομετρικά χαρακτηριστικά ασθενούς
  • Κλινική εξέταση ΩΡΛ - δοκιμασίες ροχαλητού/άπνοιας
  • Ενδοσκόπηση ανώτερου αναπνευστικού / Δοκιμασία Mueller
  • Διαγνωστικές Δοκιμασίες Ροχαλητού / Άπνοιας σε 2ο Επίπεδο
  • Δοκιμασία ελέγχου άπνοιας στον ύπνο (Sleep Study)
  • Δοκιμασία Sleep Nasendoscopy
  • Θεραπευτική Προσέγγιση βάσει ευρημάτων
  • Θεραπευτικό Πλάνο