Ιατρειο ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

  • Δοκιμασία Ελέγχου Κατάποσης (FEES)
  • Ενδοσκοπικός Έλεγχος Υποφάρυγγα & Ανώτερου Οισοφάγου
  • Διερεύνηση και Θεραπεία Λαρυγγο-Φαρυγγικής Παλινδρόμησης