Χειρουργικές Επεμβάσεις

Ενδοσκοπική Χειρουργική Ρινός & Παραρρινίων - FESS
Οισοφαγοσκόπηση, Φαρυγγοσκόπηση, Πανενδοσκόπηση
Ωτοχειρουργική
 • Μυριγγοτομή
 • Ενδοτυμπανικές εγχύσεις φαρμάκων για Βαρηκοΐα και Ίλιγγο
 • Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
 • Τυμπανοπλαστική
 • Μαστοειδεκτομή
 • Ενδοσκοπική Ωτοχειρουργική
 • Χειρουργική αντιμετώπιση Χρόνιας Μέσης Ωτίτιδας και Χολοστεατώματος (ΤυμπανοΜαστοειδεκτομή)
Πλαστική Χειρουργική Προσώπου - Facial Plastic Surgery
 • Ωτοπλαστική
 • Ρινοπλαστική
 • Αφαίρεση Σπίλων/Ύποπτων Μορφωμάτων και Βιοψία
 • Αποκατάσταση Δερματικών Ελλειμάτων
 • Δερματικά Μοσχεύματα ολικού πάχους
 • Αφαίρεση υπερτροφικών ουλών (keloids) και ενοχλητικών σημαδιών
 • Μη επεμβατικές αισθητικές παρεμβάσεις
Μικροεπεμβάσεις στο Ιατρείο
 • Το ιατρείο διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και τεχνολογικό εξοπλισμό και ακολουθεί όλεςτις προδιαγραφές ασφαλείας και αντισηψίας για την πραγματοποίηση Μικροεπεμβάσεων και Βιοψιώνυπό τοπική αναισθησία.
 • Αφαίρεση λίθων αμυγδαλών
 • Αφαίρεση λίθων σιελογόνων πόρων
 • Μυριγγοτομή και τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
 • Καυτηριασμός κάτω ρινικών κογχών
 • Διατομή ευμεγέθους σταφυλής
 • Αφαίρεση σπίλων
 • Αφαίρεση Κακοήθων Όγκων του δέρματος (Βασικοκυτταρικό και Ακανθοκυτταρικό Καρκίνωμα, Μελάνωμα)
 • Αφαίρεση Λιπωμάτων, θηλωμάτων, υπερκερατώσεων
 • Αφαίρεση Σμηγματογόνων κύστεων
 • Παροχέτευση αποστημάτων
 • Αφαίρεση ξένων σωμάτων
 • Συρραφή θλαστικών τραυμάτων σε Κακώσεις και τραύματα κεφαλής και τραχήλου
 • Χειρουργικός καθαρισμός τραυμάτων
 • Βιοψία ύποπτων βλαβών δέρματος και βλεννογόνων
 • Διατομή βραχύ χαλινού γλώσσας
 • Μικροεπεμβάσεις με χρήση ραδιοσυχνοτήτων και διαθερμίας
Copyright © 2020 Κωνσταντίνος Χ. Μπουκόνης. All rights reserved.