Ωτοχειρουργική

  • Μυριγγοτομή
  • Ενδοτυμπανικές εγχύσεις φαρμάκων για Βαρηκοΐα και Ίλιγγο
  • Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
  • Τυμπανοπλαστική
  • Μαστοειδεκτομή
  • Ενδοσκοπική Ωτοχειρουργική
  • Χειρουργική αντιμετώπιση Χρόνιας Μέσης Ωτίτιδας και Χολοστεατώματος (ΤυμπανοΜαστοειδεκτομή)