Πλαστική Χειρουργική Προσώπου - Facial Plastic Surgery

  • Ωτοπλαστική
  • Ρινοπλαστική
  • Αφαίρεση Σπίλων/Ύποπτων Μορφωμάτων και Βιοψία
  • Αποκατάσταση Δερματικών Ελλειμάτων
  • Δερματικά Μοσχεύματα ολικού πάχους
  • Αφαίρεση υπερτροφικών ουλών (keloids) και ενοχλητικών σημαδιών
  • Μη επεμβατικές αισθητικές παρεμβάσεις