Οισοφαγοσκόπηση, Φαρυγγοσκόπηση, Πανενδοσκόπηση

  • Άκαμπτη Οισοφαγοσκόπιση και Βιοψία ύποπτων βλαβών
  • Ενδοσκοπική έγχυση μυοχαλαρωτικής τοξίνης σε σπασμό ανώτερου οισοφάγου και δυσκαταποσία
  • Ενδοσκοπική εκτομή εκκολπώματος Zenker
  • Αφαίρεση ξένου σώματος
  • Χειρουργική εξαίρεση και Βιοψία ύποπτων βλαβών βάσης γλώσσης, οισοφάγου
  • Διαστολή ανώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα