Φωνομικροχειρουργική

  • LASER ογκο-μικροχειρουργική Λαρυγγα
  • Επεμβάσεις φωνητικών χορδών με Μικρολαρυγγοσκόπιση (Πολύποδες, Κύστεις, Κοκκιώματα, Δυσπλασίες)
  • Ενδοσκοπική Χειρουργική Υποφάρυγγα και Λάρυγγα και Λήψη βιοψίας