Χειρουργική Υπνικής Άπνοιας & Ροχαλητού

  • Εξειδίκευση σε Χειρουργικές επεμβάσεις Ρινός, Φάρυγγος και Βάσης Γλώσσας.
  • Νεότερες μέθοδοι Σταφυλο-Υπερώιο-Πλαστικής Celon & Procut Palatoplasty.
  • Επεμβάσεις Βάσης Γλώσσης και Υπερώας με Ραδιοσυχνότητες (Somnoplasty).
  • LASER Φαρυγγο-Σταφυλο-Υπερωιο-Πλαστική (LAUP).
  • Οργάνωση δοκιμασίας Sleep Nasendoscopy (Drug Induced Sleep Endoscopy).
  • Αμυγδαλεκτομή & Ενδοσκοπική Αδενοειδεκτομή.
  • Φαρυγγο-Πλαστική (Expansion Sphincter Pharyngoplasty, Relocation Pharyngoplasty, Lateral Pharyngoplasty).