Παίδο - ΩΡΛ

Πλήρες Εργαστήριο Ενδοσκοπήσεων εξοπλισμένο με Ειδικό Παιδιατρικό Εύκαμπτο Ενδοσκόπιο για τη διερεύνηση των μικρών μας Ασθενών. Πλήρες Ακοολογικό – Ωτονευρολογικό Εργαστήριο για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων και τον έλεγχο ωτολογικών παθήσεων
Το ιατρείο διαθέτει την κατάλληλη Υλικοτεχνική Υποδομή και Τεχνολογικό Εξοπλισμό και ακολουθεί όλες τις Προδιαγραφές Ασφαλείας και Αντισηψίας για την πραγματοποίηση πλήρους ΩΡΛ εξέτασης σε Παιδιά όλων των ηλικιών
Το ιατρείο διαθέτει τον πλέον Σύγχρονο Χειρουργικό Εξοπλισμό για την πραγματοποίηση πληθώρας Επεμβάσεων, Βιοψιών και Αισθητικών Παρεμβάσεων υπό Τοπική Αναισθησία σε Παιδιά όλων των ηλικιών

Worked With

Boukonis ORL
Boukonis ORL
Boukonis ORL
Boukonis ORL
Boukonis ORL
error: Content is protected !!