Υπηρεσίες

Εργαστήριο Ωτολογίας - Ακοολογίας - Νευροωτολογίας
Ιατρείο Ροχαλητού και Αποφρακτικής Υπνικής Άπνοιας
Φωνιατρική & Λαρυγγολογία - Διερεύνηση Δυσφωνίας
Ιατρειο Κατάποσης
Γενική Ωτορινολαρυγγολογία & Επείγοντα Περιστατικά
 • Ακοόγραμμα
 • Τυμπανόγραμμα
 • Ακουστικά Αντανακλαστικά
 • Αφαίρεση βύσματος κυψελίδας
 • Διερεύνηση & Θεραπεία Δυσλειτουργίας Ευσταχιανής Σάλπιγγας
 • Φλεγμονές & Δερματίτιδες Ωτός
 • Άτυπες Ρινίτιδες
 • Διαταραχές όσφρησης & γεύσης
 • Δυσοσμία στόματος
 • Αφαίρεση λίθων αμυγδαλών - Χρόνια Κρυπτική Αμυγδαλίτιδα
 • Αφαίρεση λίθων σιελογόνων πόρων
 • Ξηροστομία
 • Ρινορραγία
 • Ωτίτιδα
 • Αιφνίδια απώλεια ακοής
 • Διάνοιξη & Παροχέτευση Περι-Αμυγδαλικού Αποστήματος
 • Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού: Φαρυγγίτιδα, Αμυγδαλίτιδα, Ρινοκολπίτιδα, Λαρυγγίτιδα
 • Οξεία Δυσφωνία
 • Αφαίρεση ξένων σωμάτων
 • Κακώσεις και τραύματα κεφαλής και τραχήλου
 • Συρραφή θλαστικών τραυμάτων
Μικροεπεμβάσεις στο Ιατρείο
 • Το ιατρείο διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και τεχνολογικό εξοπλισμό και ακολουθεί όλεςτις προδιαγραφές ασφαλείας και αντισηψίας για την πραγματοποίηση Μικροεπεμβάσεων και Βιοψιώνυπό τοπική αναισθησία.
 • Αφαίρεση λίθων αμυγδαλών
 • Αφαίρεση λίθων σιελογόνων πόρων
 • Μυριγγοτομή και τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
 • Καυτηριασμός κάτω ρινικών κογχών
 • Διατομή ευμεγέθους σταφυλής
 • Αφαίρεση σπίλων
 • Αφαίρεση Κακοήθων Όγκων του δέρματος (Βασικοκυτταρικό και Ακανθοκυτταρικό Καρκίνωμα, Μελάνωμα)
 • Αφαίρεση Λιπωμάτων, θηλωμάτων, υπερκερατώσεων
 • Αφαίρεση Σμηγματογόνων κύστεων
 • Παροχέτευση αποστημάτων
 • Αφαίρεση ξένων σωμάτων
 • Συρραφή θλαστικών τραυμάτων σε Κακώσεις και τραύματα κεφαλής και τραχήλου
 • Χειρουργικός καθαρισμός τραυμάτων
 • Βιοψία ύποπτων βλαβών δέρματος και βλεννογόνων
 • Διατομή βραχύ χαλινού γλώσσας
 • Μικροεπεμβάσεις με χρήση ραδιοσυχνοτήτων και διαθερμίας
Copyright © 2019 Κωνσταντίνος Χ. Μπουκόνης. All rights reserved.