Το ιατρείο διαθέτει την κατάλληλη Υλικοτεχνική Υποδομή και Τεχνολογικό Εξοπλισμό και ακολουθεί όλες τις Προδιαγραφές Ασφαλείας και Αντισηψίας για την πραγματοποίηση πλήρους ΩΡΛ εξέτασης σε Παιδιά και Ενήλικες

Το ιατρείο διαθέτει τον πλέον Σύγχρονο Χειρουργικό Εξοπλισμό για την πραγματοποίηση πληθώρας Χειρουργικών Επεμβάσεων , Βιοψιών και Αισθητικών Παρεμβάσεων υπό Τοπική Αναισθησία , κατόπιν Ραντεβού

Το Ιατρείο είναι εξοπλισμένο με το πλέον σύγχρονο LASER , True Blue 445 nm , για Ανώδυνες και Αναίμακτες Επεμβάσεις υπό Τοπική Αναισθησία.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
error: Content is protected !!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status