ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Κωνσταντίνος Χ. Μπουκόνης
Ωτορινολαρυγγολόγος
Χειρουργός Κεφαλής & Τραχήλου
Εξειδικευθείς εις Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία

 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

“ Η επανάσταση στη Σύγχρονη ΩΡΛ Χειρουργική “

 • Ενδοσκοπική Χειρουργική Ρινός και Παραρρινίων – FESS
 • Ενδοσκοπική Διαφραγματοπλαστική
 • Ενδοσκοπική Λειτουργική Ρινοπλαστική
 • Ενδοσκοπική Κογχοπλαστική
 • Ενδοσκοπική Χειρουργική Λάρυγγα 
 • Ενδοσκοπική Ωτο-Χειρουργική

Η Σύγχρονη Ενδοσκοπική Χειρουργική Ρινός και Παραρρινίων Κόλπων

Η Ενδοσκοπική Χειρουργική είναι πλέον σύγχρονη τεχνική για την αντιμετώπιση παθήσεων της μύτης και των παραρρινίων και ακολουθεί τις Αρχές της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής (Minimally Invasive Surgery)

Η Ενδοσκοπική Χειρουργική Ρινός και Παραρρινίων (Functional Endoscopic Sinus Surgery – FESS) έχει πλήρως αντικαταστήσει τα χειρουργεία με εξωτερική προσπέλαση του παρελθόντος και τις επεμβάσεις με απλό ρινοσκόπιο. Η επεμβάσεις στο Ιγμόρειο, τις Ηθμοειδείς Κυψέλες, τον Σφηνοειδή και τον Μετωπιαίο κόλπο είναι πλέον Ανώδυνες, ελάχιστα τραυματικές και δεν απαιτούν νοσηλεία – Χειρουργείο Ημέρας. 

Στη εποχή μας, στις επεμβάσεις της μύτης αξιοποιούμε την Σύγχρονη Ενδοσκοπική Τεχνολογία. Μερικές από τις εφαρμογές της είναι η Ενδοσκοπική Διόρθωση του Σκολιωτικού Ρινικού Διαφράγματος (Endoscopic Septoplasty), Ενδοσκοπική Πλαστική της Υπερτροφίας των Κογχών (Endoscopic Turbinoplasty), η Ενδοσκοπική Αφαίρεση των Αδενοειδών Εκβλαστήσεων “ Κρεατάκια “ (Endoscopic Adenoidectomy) και η Ενδοσκοπική Λειτουργική Ρινοπλαστική 

Τα τελευταία χρόνια οι ενδοσκοπικές επεμβάσεις έχουν επεκταθεί και πέρα από τη μύτη και τους παραρρίνιους κόλπους στην αφαίρεση όγκων της Βάσης του Κρανίου, του Ματιού, της Υπόφυσης και του Εγκεφάλου.  

Η Ενδοσκοπική Χειρουργική αξιοποιεί όλη τη τεχνολογική πρόοδο της ιατρικής επιστήμης των τελευταίων ετών. Με τη χρήση Άκαμπτων Ενδοσκοπίων (0, 30 και 70 μοιρών) και την προβολή του χειρουργικού πεδίου σε οθόνη Υψηλής Ανάλυσης HD επιτρέπεται η άριστη παρατήρηση και κατ‘ επέκταση η πλήρης αφαίρεση της παθολογίας. Η επέμβαση πραγματοποιείται με ειδικά εργαλεία μικροχειρουργικής και σύγχρονα μηχανήματα όπως Coblation, Shavers, Micro-Drills, εiδικές λαβίδες Μονοπολικής Διαθερμίας και συστήματα Διαθερμίας – Αναρρόφησης. 

Διεγχειριτική Πλοήγηση
Surgical Navigator

Η Διεγχειρητική Πλοήγηση μας επιτρέπει να ελέγχουμε κάθε στιγμή κατά τη διάρκεια του χειρουργείου τα όρια στα οποία πρέπει να περιοριστεί η επέμβαση. Η πολυπλοκότητα της ανατομίας των Παραρρινίων και ο περιορισμένος χώρος την καθιστούν εξαιρετικά χρήσιμη και σε κάποια περιστατικά απολύτως αναγκαία. Με τον τρόπο αποφεύγουμε επιπλοκές και τραυματισμό ευαίσθητων δομών (μεγάλα αγγεία, μάτια, εγκέφαλος) και επιταχύνεται σημαντικά ο χρόνος της επέμβασης. Η χρήση του Navigator είναι επιβεβλημένη όταν ο ασθενής υποβάλλεται σε δεύτερο ενδοσκοπικό χειρουργείο (Revision FESS) λόγω υποτροπής ή ανεπαρκούς πρώτης επέμβασης και σε Ογκολογικά Χειρουργεία

Ενδοσκοπική Διαστολή με Ειδική Συσκευή – Μπαλονάκι
Balloon Sinuplasty

Η πλέον ατραυματική επέμβαση στους Παραρρίνιους Κόλπους είναι οι διαστολές του στομίου με ειδική συσκευή – μπαλονάκι. Η επέμβαση προϋποθέτει ευχερή πρόσβαση στο στόμιο του κόλπου και έχει ένδειξη σε ήπια και μέτριας βαρύτητας νόσο. Η επέμβαση γίνεται με γενική νάρκωση, ωστόσο δεν απαιτείται νοσηλεία και ο ασθενής μπορεί να επανέλθει άμεσα στις δραστηριότητες του. Η ίδια μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί και για διαστολές του Σφηνοειδούς και του Μετωπιαίου κόλπου. Σκοπός της επέμβασης είναι η επαρκής διαστολή και διάνοιξη του στομίου και η ευχερής απορροή των εκκρίσεων. 

Πλεονεκτήματα της Ενδοσκοπικής Χειρουργικής

 • Δεν χρησιμοποιείται Ρινικός Επιπωματισμός, Δεν τοποθετούνται ρινικά ταμπόν ή γάζες στη μύτη
 • Οι επεμβάσεις είναι Χειρουργείο Ημέρας, δεν απαιτείται νοσηλεία, ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του λίγες ώρες μετά το χειρουργείο
 • Το χειρουργείο είναι Ανώδυνο, ελάχιστο τραύμα φυσιολογικών ιστών
 • Μικρότερη χρονική διάρκεια επεμβάσεων 
 • Ελάχιστα επεμβατική τεχνική με γρήγορη ανάρρωση και επούλωση, αφού οι τομές περιορίζονται στο σημείο της βλάβης
 • Άριστη ορατότητα, το ενδοσκόπιο παρέχει χειρουργική πρόσβαση σε δύσκολα σημεία που δεν “ φτάνει “ το γυμνό μάτι
 • Μικρότερη πιθανότητα επιπλοκών (Μόλυνση, Υποτροπή Νόσου, Διάτρηση, Αιμορραγία, Αιμάτωμα)
 • Επέμβαση εκλογής σε περιπτώσεις δεύτερης διορθωτικής επέμβασης μετά από αποτυχημένο χειρουργείο

Περισσότερα για τις Ενδοσκοπικές Επεμβάσεις Ρινός

Ενδοσκοπική Χειρουργική Λάρυγγα

Η Ενδοσκοπική Χειρουργική έχει φέρει επανάσταση στην αντιμετώπιση παθήσεων καλοήθους ή και κακοήθους φύσης στο Λάρυγγα. Η ανάπτυξη των ενδοσκοπικών διαστοματικών προσπελάσεων έχει αλλάξει σε πολλά επίπεδα τον τρόπο αξιολόγησης και χειρουργικής εξαίρεσης παθολογιών στο Λάρυγγα και τον Υποφάρυγγα. 

Το ενδοσκόπιο προσφέρει υψηλή ακρίβεια, προβολή σε μεγέθυνση του χειρουργικού πεδίου σε οθόνη Υψηλής Ανάλυσης HD. Περιοχές του Λάρυγγα με δύσκολη πρόσβαση μπορούν εύκολα να προσπελαστούν με το Ενδοσκόπιο και να εντοπίσουμε πιθανή επέκταση της νόσου. Η προσβολή επιμέρους περιοχών καθορίζουν και την έκταση μιας επέμβασης για τον πλήρη ογκολογικό της νόσου.

Η δυνατότητα καταγραφής Βίντεο Υψηλής Ανάλυσης HD και λήψης Φωτογραφιών επιτρέπουν την ενημέρωση του ασθενή, εφόσον το επιθυμεί, για την προ-εγχειρητική και μετεγχειρητική εικόνα, αλλά και απόδειξη της πλήρους εξαίρεσης 

Περισσότερα για τις 

Ενδοσκοπική Ωτο-Χειρουργική

Οι ενδοσκοπικές επεμβάσεις στο αυτί έχουν εξελιχθεί ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία και αξιοποιούνται τόσο σε απλά χειρουργεία όπως η Ενδοσκοπική Ενδοτυμπανική Έγχυση Στεροειδών, Ενδοσκοπική Μυριγγοτιμή και Ενδοσκοπική Τοποθέτηση Σωληνίσκων Αερισμού, όσο και σε μεγάλα χειρουργεία όπως η Τυμπανοπλαστική, η Οσταριοπλαστική, η χειρουργική της Χρόνιας Μέσης Ωτίτιδας και του Χολοστεατώματος και η χειρουργική θεραπεία της Ωτοσκλήρυνσις (Ενδοσκοπική Αναβολεκτομή)

Το ενδοσκόπιο παρέχει άριστη ορατότητα της κοιλότητας του μέσου ωτός και επιτρέπει την ανακάλυψη εστιών χολοστεατώματος που το απλό Μικροσκόπιο δεν μπορεί να εντοπίσει. Σε επεμβάσεις που αξιοποιείται το ενδοσκόπιο έχει παρατηρηθεί πολύ μικρότερη πιθανότητα υποτροπής της νόσου και ανάγκης δεύτερης επέμβασης. 

Οι ενδοσκοπικές επεμβάσεις γενικά είναι λιγότερο τραυματικές και η επούλωση είναι ταχύτερη. Δεν απαιτείται η μεγάλη οπισθο-ωτιαία τομή για προσπέλαση αλλά αξιοποιείται αποκλειστικά η Ενδο-Καναλική. Η ακρίβεια και λεπτότητα των χειρισμών που επιτρέπει το ενδοσκόπιο βελτιώνουν το ποσοστό επιτυχίας των επεμβάσεων. 

Περισσότερα για τις 

Κωνσταντίνος Χ. Μπουκόνης

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Περιστέρι

Επιστημονικός Συνεργάτης – Χειρουργός ΩΡΛ Νοσοκομείο “ΥΓΕΙΑ”

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού με το γιατρό καλέστε 2130 575052

Leave a Reply

Φόρμα Επικοινωνίας για Πληροφορίες , Σχόλια και Ραντεβού με το Γιατρό
error: Content is protected !!