ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Παθήσεις και Επεμβάσεις Ώτων

Χειρουργική διόρθωση Αφεστώτων Ώτων

Πλαστική Χειρουργική Πτερυγίου και Λοβίου Ώτων
Κακοήθεις Όγκοι του Ώτων

Θεραπεία Διάτρησης Τυμπάνου Χρόνιας Μέσης Ωτίτιδας Με Χολοστεάτωμα

Τυμπανοπλαστική
Οσταριοπλαστική
Καναλοπλαστική
Μαστοειδεκτομή

— Δυσλειτουργία Ευσταχιανής Σάλπιγγας
Ενδοσκοπική Διαστολή της Ευσταχιανής Σάλπιγγας με Μπαλονάκι  (ΕΤ Balloon Dilatation)
Χαίνουσα Ευσταχιανή Σάλπιγγα 

Καλοήθης Παροξυσμικός Ίλιγγος Θέσης – ΚΠΙΘ
Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV

Ο ίλιγγος θέσης (BPPV) είναι η συχνότερη αιτία ιλίγγου (έως και 80%) και χαρακτηρίζεται από την ξαφνική αίσθηση περιστροφής του χώρου ή του ίδιου του ασθενούς μέσα στο χώρο

Εκκριτική Ωτίτιδα στα Παιδιά – Glue Ears


Ενδοσκοπική Μυριγγοτομή
Σωληνίσκοι Αερισμού – Grommets

Διερεύνηση και Αντιμετώπιση


Υπερακουσία είναι ο ιατρικός όρος που περιγράφει την αδυναμία να ανεχθεί κάποιος συνηθισμένους θορύβους του περιβάλλοντός.

 Διερεύνηση και Αντιμετώπιση

Σαν εμβοές ορίζουμε γενικά την αντίληψη ήχου ή βουητού ενώ υπάρχει απουσία εξωτερικού ηχητικού ερεθίσματος.

Ενδο-Τυμπανική Έγχυση Κορτιζόνης
Χημική Λαβυρινθεκτομή (Chemical Labyrinthectomy)

—Αιφνίδια Βαρηκοΐα και Εμβοές
Νόσος Meniere
Αυτοάνοση Νόσος του Έσω Ωτός

Βύσμα Κυψελίδας (Κερί στα αυτιά)
Εξωτερική Ωτίτιδα
Κακοήθης Εξωτερική Ωτίτιδα
Περιχονδρίτιδα

Οξεία Πυώδης Μέση Ωτίτιδα
Οξεία Μαστοειδίτιδα

Οξεία Μέση Ωτίτιδα είναι η φλεγμονή της περιοχής πίσω από το τύμπανο, η κοιλότητα αυτή ονομάζεται μέσο αυτί

Διάγνωση και Αντιμετώπιση Όγκων Λάρυγγα, Φάρυγγα, Αμυγδαλών, Σιελογόνων Αδένων, Τραχήλου, Ώτων, Ρινός και Ρινοφάρυγγα.

Ο καρκίνος της κεφαλής και του τραχήλου αποτελεί μια ετερογενή ομάδα όγκων με προέλευση τον τράχηλο, το στόμα, τη μύτη, το φάρυγγα, το λάρυγγα και τον οισοφάγο.

Ενδοσκοπική Διαρρινική Αδενοειδεκτομή

Αδενοειδεκτομή είναι η χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του υπερτροφικού λεμφικού ιστού που σχηματίζει τα “κρεατάκια”.

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

—  Μελάνωμα
—  Βασικοκυτταρικό Καρκίνωμα
—  Ακανθοκυτταρικό Καρκίνωμα
Χειρουργική LASER για Κακοήθεις Όγκους Δέρματος,Ρινός, Πτερυγίου Ωτός, Χειλέων, Παρειάς, Μετώπου

Επανορθωτική Πλαστική με Δερματικούς Κρημνούς και Ελεύθερα Δερματικά Μοσχεύματα

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Θηλώματα ( Κρεατοελιές ) δέρματος Αφαίρεση με LASER

Μελαχρωστικές Δερματικές Βλάβες Αφαίρεση με LASER

LASER Δέρματο-Χειρουργική Προσώπου και Τραχήλου

Κύστεις – Λιπώματα – Αιμαγγειώματα 
Χηλοειδή – Υπερκερατώσεις 

Αμυγδαλεκτομή – Αδενοειδεκτομή
Αφαίρεση Γλωσσικής Αμυγδαλής
Επεμβάσεις με Coblation Μύτης
Coblation για Ροχαλητό – Άπνοια

“Η επανάσταση στη Σύγχρονη ΩΡΛ Χειρουργική“

Ενδοσκοπική Χειρουργική Ρινός και Παραρρινίων
Ενδοσκοπική επέμβαση στο Ρινικό Διάφραγμα
Ενδοσκοπική Λειτουργική Ρινοπλαστική
Ενδοσκοπική Κογχοπλαστική για Υπερτροφικές Κόγχες
Ενδοσκοπική Χειρουργική Λάρυγγα
Ενδοσκοπική Ωτο-Χειρουργική

LASER  Επεμβάσεις στο Ιατρείο με Blue LASER 445 nm

 Ενδοσκόπηση Ρινός, Φάρυγγα, Λάρυγγα και Ώτων. Η πλέον Σύγχρονη, Ανώδυνη και με μεγάλη διαγνωστικήακρίβεια εξέταση στην ΩΡΛ. Είναι καλώς ανεκτή από παιδιά και ενήλικες και δεν απαιτείται κάποια προετοιμασία.

—  Διάγνωση Όγκων
—  Διερεύνηση Ρινικής Απόφραξης
—  Αφαίρεση Ξένου Σώματος
—  Δοκιμασία Κατάποσης
—  Αντιμετώπιση Ρινορραγίας

Βίντεο-Ενδοσκόπηση Ρινός, Φάρυγγα, Λάρυγγα και Ώτων.

Η ενδοσκόπηση είναι μια Ανώδυνη και Καλώς Ανεκτή από τα παιδιά εξέταση. Έχει μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια στη διερεύνηση παιδιατρικών νόσων, ΔΕΝ απαιτείται κάποια προετοιμασία και γίνεται στο Ιατρείο. 

—  Αφαίρεση Ξένου Σώματος
—  Αντιμετώπιση Ρινορραγίας
—  Ωτο-Ενδοσκόπηση
—  Έλεγχος Ροχαλητού – Άπνοιας
—  Διάγνωση Παθήσεων Λάρυγγα
—  Λαρυγγο-Φαρυγγική Παλινδρόμηση

error: Content is protected !!