Χειρουργικές Επεμβάσεις Λάρυγγα

Κωνσταντίνος Χ. Μπουκόνης
Ωτορινολαρυγγολόγος
Χειρουργός Κεφαλής & Τραχήλου
Εξειδικευθείς εις Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία

Χειρουργικές Επεμβάσεις Λάρυγγα

LASER  Μικρο-Χειρουργική  Λάρυγγα

 • Καρκίνος του Λάρυγγα – LASER Χορδεκτομή
 • Μικρολαρυγγοσκόπηση με LASER
 • Φωνομικροχειρουργική
 • Αφαίρεση Πολύποδα Φωνητικής Χορδής , Λευκοπλακίας , Κύστεων
 • Έγχυση Βοτουλινικής Τοξίνης
 • Παράλυση Φωνητικών Χορδών

Μικρολαρυγγοσκόπιση 

Είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία ο χειρουργός έχει πρόσβαση δια του στόματος στο Λάρυγγα και τις Φωνητικές Χορδές. Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία και εξετάζεται ο Λάρυγγας με Χειρουργικό Μικροσκόπιο ή/και ειδικό άκαμπτο Ενδοσκόπιο.

Φωνομικροχειρουργική 

είναι το σύνολο των πλέον σύγχρονων και ατραυματικών χειρουργικών τεχνικών που χρησιμοποιούμε προκειμένου να επέμβουμε στις φωνητικές χορδές για την αφαίρεση παθολογικών εξεργασιών. 

Καρκίνος του Λάρυγγα - LASER Χορδεκτομή

Σύγχρονη LASER Χειρουργική Λάρυγγα

Το LASER έχει αντικαταστήσει στις μέρες την παραδοσιακή χειρουργική στο Λάρυγγα και τις Φωνητικές Χορδές. Απλές καλοήθεις παθήσεις αλλά και κακοήθεις όγκοι θεραπεύονται αποτελεσματικά και αναίμακτα, ελαχιστοποιώντας τους χρόνους ανάρρωσης για τον ασθενή. 

Στην Ογκολογία του Λάρυγγα η χρήση του LASER έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τις παραδοσιακές ανοιχτές επεμβάσεις Ολικής Λαρυγγεκτομής. Με την αξιοποίηση του Μικροσκοπίου η λεπτή δέσμη ακτίνων τοποθετείται επακριβώς στο σημείο του όγκου και η τομή κατευθύνεται με τη βοήθεια του Μικρο-Χειριστηρίου στα επιθυμητά όρια εκτομής

Το τελευταίας τεχνολογίας Blue LASER 445 nm μας παρέχει τη δυνατότητα επέμβασης υπό Ενδοσκοπικό Έλεγχο με την αξιοποίηση των εξαιρετικά λεπτών ινών μεταφοράς της δέσμης LASER. 

Ακολουθώντας τις Αρχές της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής (Minimally Invasive Surgery), τα επαναστατικά χαρακτηριστικά του Blue LASER 445 nm(υψηλή ακρίβεια εκτομής σε συνδυασμό με την άριστη ικανότητα ταυτόχρονης αιμόστασης) έχουν καταστήσει δυνατή τη διενέργεια μιας σειράς από επεμβάσεων στο Ιατρείο.

Βίντεο-Λαρυγγοσκόπηση

Ενδοσκοπικός Έλεγχος Λάρυγγα και Φωνητικών Χρδών

Η διάγνωση των παθήσεων του Λάρυγγα και των Φωνητικών Χορδών γίνεται μετά από ενδελεχή Ενδοσκοπικό Έλεγχο

Η ενδοσκόπηση της μύτης, του φάρυγγα και του λάρυγγα είναι μια σύγχρονη, ανώδυνη και με μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια εξέταση. Γίνεται στο ιατρείο με άκαμπτο ή εύκαμπτο ενδοσκόπιο συνήθως κατόπιν ήπιας τοπικής αναισθησίας. Είναι ασφαλής, γρήγορη και καλώς ανεκτή από παιδιά και ενήλικες. Δεν έχει επιπλοκές, διαρκεί μόλις λίγα λεπτά και δεν απαιτείται κάποια προετοιμασία. Το Εύκαμπτο Ενδοσκόπιο με ειδικούς μικρο-χειρισμούς μπορεί να διεισδύσει και στα πιο δύσκολα σημεία επιτρέποντας τον ενδελεχή έλεγχο του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος και να μεταφέρει λεπτομερή εικόνα και βίντεο υψηλής ανάλυσης σε οθόνη Full HD. 

Ενδοσκοπικός Έλεγχος Λάρυγγα και Φωνητικών Χρδών
Πολύποδες Φωνητικών Χορδών
Καρκίνος του Λάρυγγα - LASER 
Λαρυγγιτιδα
Βίντεο-Λαρυγγοσκόπηση

Ο ασθενής, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να συμμετέχει στην εξέταση και να παρακολουθεί στην οθόνη την ενδοσκοπική εικόνα. Έχει τη δυνατότητα να μιλάει κανονικά καθώς ο γιατρός εξηγεί τα ευρήματα και να διαμορφώνει τη δική του άποψη για το αποτέλεσμα της εξέτασης. Η αναλυτική παρουσίαση των κλινικών ευρημάτων επιτρέπει τη σύγκριση τους προ και μετά τη χειρουργική επέμβαση και βελτιώνει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ γιατρού και ασθενή. 

Φωνομικροχειρουργική Λάρυγγα

Τεχνική Microflap

Οι ογκόμορφες βλάβες του λάρυγγα διακρίνονται γενικά σε καλοήθεις, προ-καρκινικές και καρκινικές. Ανάλογα με την εντόπιση, το μέγεθος και την αλλοίωση στη φωνή που προκαλεί μια καλοήθης βλάβη μπορεί να είναι απαραίτητη η χειρουργική της εξαίρεση. Ειδικά βλάβες που προκαλούν δυσκολία στην αναπνοή λόγω μεγάλου μεγέθους χρήζουν άμεσης αφαίρεσης.

Η πλέον σύγχρονη χειρουργική προσέγγιση για Καλοήθεις Βλάβες των φωνητικών χορδών (πολύποδες, οζίδια, οίδημα Reinke, κοκκιώματα και κύστεις των φωνητικών χορδών) είναι η Τεχνική Microflap. Υπό γενική αναισθησία και με τη χρήση ειδικών εργαλείων μικροχειρουργικής ο Χειρουργός ανυψώνει το ανώτερο και εξωτερικό τμήμα του βλεννογόνου της φωνητικής χορδής για να έχει πρόσβαση στην υποκείμενη βλάβη, προστατεύοντας από κακοποίηση το φωνητικό άκρο.  

Προ-καρκινικές και Καρκινικές Βλάβες μπορούν να εξαιρεθούν με τη χρήση LASER 

Οι προ-καρκινικές βλάβες περιλαμβάνουν την υποτροπιάζουσα αναπνευστική θηλωμάτωση από τον ιό HPV (θηλώματα φωνητικών χορδών – HPV Papilloma) και τη Λευκοπλακία (εντοπισμένη λευκωπής απόχρωσης ελκώδης βλάβη του βλεννογόνου).

Σε όλες τις περιπτώσεις προ-καρκινικής βλάβης ή άλλης βλάβης με ενδιάμεσα χαρακτηριστικά, ο γιατρός θα σας συστήσει την πλήρη χειρουργική εξαίρεση και βιοψία του ύποπτου όγκου

Πολύποδες Φωνητικών Χορδών
Καρκίνος του Λάρυγγα - LASER 
Λαρυγγιτιδα
Τεχνική Microflap

LASER Επεμβάσεις στο Λάρυγγα

Οι επεμβάσεις με LASER στο Ιατρείο, υπό Τοπική Αναισθησία, στην περιοχή του Λάρυγγα και γενικά στον Αεραγωγό, είναι μια σχετικά νέα τεχνική με πολλαπλές εφαρμογές. Οι δυνατότητες των σύγχρονων εύκαμπτων ινών LASER σε συνδυασμό με την εξέλιξη της Ενδοσκοπικής Χειρουργικής καθιστούν δυνατές επεμβάσεις χωρίς Γενική Νάρκωση ή Μέθη.

Η οπτική ίνα του LASER υπό Ενδοσκοπική Καθοδήγηση στοχεύει με μεγάλη ακρίβεια την περιοχή της βλάβης επιτρέποντας την αφαίρεση μιας σειράς παθολογικών καταστάσεων. Η απαιτητική αυτή διαδικασία προϋποθέτει εκτός από τον κατάλληλο επεμβατικό εξοπλισμό, την ανάλογη εκπαίδευση και εμπειρία του Χειρουργού στην αλλά και την συνεργασία του ασθενούς.  

Πολύποδες Φωνητικών Χορδών
LASER Επεμβάσεις στο Λάρυγγα
Καρκίνος του Λάρυγγα - LASER 
Λαρυγγιτιδα
LASER Επέμβαση στις Φωνητικές Χορδές

Επεμβάσεις με LASER στο Λάρυγγα και τις Φωνητικές Χορδές

 • Πολύποδες Φωνητικών Χορδών
 • Οίδημα Reinke
 • Οζίδια ( Κομβία ή Κάλοι ) Φωνητικών Χορδών
 • Κύστεις Λάρυγγα
 • Λευκοπλακία – Υπερκεράτωση – Δυσπλασία 
 • Κοκκιώματα Φωνητικών Χορδών  
 • Θηλώματα HPV
 • Αιμαγγειώματα 
 • Επιφανειακές Αγγειακές Βλάβες Φωνητικών Χορδών

Μείζονες Επεμβάσεις με LASER στο Λάρυγγα

Transoral LASER  Microsurgery

Οι επεμβάσεις γίνονται μετά από τοποθέτηση του Λαρυγγοσκόπιου δια του στόματος στην περιοχή του Λάρυγγα ή του Φάρυγγα. Όταν αποκτήσουμε πρόσβαση τοποθετείται το Μικροσκόπιο στο οποίο έχει προσαρτημένο το LASER και το ειδικό μικροχειριστήριο της δέσμης. 

Το Μικροσκόπιο παρέχει άριστη έκθεση του χειρουργικού πεδίου και τη δυνατότητα λεπτών χειρισμών του LASER. Εναλλακτικά, η επέμβαση μπορεί να γίνει υπό Ενδοσκοπικό Έλεγχο και τη χρήση λεπτών εύκαμπτων ινών που μεταφέρουν τη δέσμη του LASER απευθείας στον όγκο.

Η Διαστοματική LASER Μικροχειρουργική (Transoral LASER  Microsurgery) είναι μια Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Τεχνική για την αντιμετώπιση του Καρκίνου του Λάρυγγα και του Φάρυγγα. 

Πλεονεκτήματα LASER Μικροχειρουργικής 

 • Άριστα Ογκολογικά αποτελέσματα με περιορισμένη ή καθόλου βλάβη σε υγιείς ιστούς (νεύρα, αγγεία και μυς)
 • Δεν υπάρχουν εξωτερικές τομές και σημάδια
 • Επεμβάσεις ως Χειρουργείο Ημέρας ή με μικρή παραμονή στο Νοσοκομείο
 • Ταχύτατη ανάρρωση
 • Ελάχιστη απώλεια αίματος  
 • Άριστη Ορατότητα και Χειρουργική Ακρίβεια
Πλεονεκτήματα LASER Μικροχειρουργικής 
Καρκίνος του Λάρυγγα
Λαρυγγιτιδα
πολυποδας φωνητικων χορδων
Καρκίνος Λαρυγγα

Εφαρμογές Transoral LASER  Microsurgery

 • Καρκίνος του Λάρυγγα
 • LASER Χορδεκτομή
 • Καρκίνος του Φάρυγγα
 • Χορδοτομή – σε Αμφοτερόπλευρη Παράλυσης Φωνητικών χορδών
 • Εκτομή Λαρυγγοκήλης 
 • Χειρουργική Συγγενούς Στένωσης Λάρυγγα
 • Χειρουργική Λαρυγγομαλακίας
 • Στένωση Τραχείας
 • Επιγλωττεκτομή
 • Εκτομή Εκκολπώματος Οισσοφάγου – Zenker’s Diverticulum

Καρκίνος Λάρυγγα – LASER Χορδεκτομή

Οι καρκινικές βλάβες του Λάρυγγα εφόσον εντοπιστούν και εξαιρεθούν σε αρχικό στάδιο έχουν εξαιρετικά καλή πρόγνωση. Με την αξιοποίηση του LASER και της μικροχειρουργικής, επιτυγχάνουμε την πλήρη αφαίρεση της βλάβης χωρίς απώλεια της λειτουργικότητας του Λάρυγγα (φώνηση, αναπνοή και ασφαλής κατάποση). Η επέμβαση είναι χειρουργείο ημέρας, δεν απαιτείται νοσηλεία και ο ασθενής επιστρέφει άμεσα στη καθημερινότητα του.

Στα αρχικά στάδια της νόσου η Χειρουργική Επέμβαση είναι αρκετή ως Μονοθεραπεία, ενώ σε πιο εξελιγμένα στάδια συνήθως η χειρουργική εξαίρεση συνδυάζεται με ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία. 

Η επιτυχής αντιμετώπιση και θεραπεία του Καρκίνου του Λάρυγγα εξαρτάται από την έγκαιρη διάγνωση

Πρώιμος Καρκίνος των Φωνητικών Χορδών

Όγκοι Τ1 και Τ2

Ο Καρκίνος των Φωνητικών Χορδών στα αρχικά στάδια  (Τ1, Τ2), αντιμετωπίζεται με LASER Χορδεκτομή. Το χειρουργείο γίνεται με Γενική Νάρκωση, ωστόσο δεν απαιτείται νοσηλεία και ασθενής εξέρχεται την ίδια μέρα απ το νοσοκομείο (ODC). Η επέμβαση είναι Ανώδυνη και η ανάρρωση ταχύτατη. Η ακρίβεια που προσφέρει το LASER σε συνδυασμό με τη χρήση Μικροσκοπίου και Ενδοσκοπίου προσφέρει άριστα ογκολογικά αποτελέσματα με την πλήρη εκτομή του όγκου και δεν απαιτείται συμπληρωματική Ακτινοθεραπεία και Χημειοθεραπεία. Η ποιότητας της φωνής αποκαθίσταται σταδιακά, ενώ δεν υπάρχουν διαταραχές της κατάποσης και της αναπνοής. 

Καρκίνος του Λάρυγγα - LASER 
Σταδιοποίηση Καρκίνου του Λάρυγγα
Λαρυγγιτιδα
πολυποδας φωνητικων χορδων
Καρκίνος Λαρυγγα
Σταδιοποίηση Καρκίνου του Λάρυγγα

Προχωρημένος Καρκίνος Λάρυγγα – Φάρυγγα

Όγκοι Τ3 και Τ4

Η αντιμετώπιση στα προχωρημένα καρκινώματα (Τ3, Τ4) γίνεται σε συνεργασία με Ογκολόγο. Οι χειρουργικές επεμβάσεις είτε Ενδοστοματικά με LASER είτε Ανοιχτές, συμπληρώνονται με Ακτινοθεραπεία και Χημειοθεραπεία. Οι Λεμφαδενικές Μεταστάσεις αντιμετωπίζονται με Λεμφαδενικό Καθαρισμό. Στόχος της θεραπείας είναι η Ογκολογικά Πλήρης Αφαίρεση της Νόσου με τη διατήρηση κατά το δυνατόν της λειτουργίας του Λάρυγγα και του Φάρυγγα.

Πρώιμος Καρκίνος Φάρυγγα – Στόματος

Καρκίνος Αμυγδαλής, Γλώσσας, Υποφάρυγγα

Η χειρουργική με LASER έχει εξαιρετικά ογκολογικά αποτελέσματα και μπορεί να εφαρμοστεί στη πλειοψηφία των πρώιμων καρκίνων (Τ1, Τ2) του Φάρυγγα και του Στόματος. Με τη Διαστοματική Χειρουργική με LASER δεν απαιτούνται εξωτερικές τομές, η επέμβαση είναι Ανώδυνη, χωρίς Αιμορραγία και με λιγότερες μέρες νοσηλείας. Με την Ενδοσκοπική Χειρουργική δεν απαιτείται τραχειοτομή και τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα.

Ενέσεις Βοτουλινικής Τοξίνης

Η έγχυση μικρής ποσότητας Αλλαντικής Τοξίνης στο λαιμό μπορεί να μειώσει το μυϊκό σπασμό και τις μη φυσιολογικές κινήσεις του λάρυγγα σε νευρολογικές διαταραχές που επηρεάζουν τους φωνητικούς μύες του λάρυγγα. Ειδικά στη σπασμωδική δυσφωνία η έγχυση της τοξίνης έχει εντυπωσιακά και άμεσα αποτελέσματα. Η έγχυση Βοτουλινικής τοξίνης με Μικρολαρυγγοσκόπηση μπορεί να λύσει τον σπασμό του ανώτερου οισοφάγου – Σπασμός του Κρικοφαρυγγικού Μυός – που προκαλεί έντονη δυσκολία στην κατάποση. Η επέμβαση γίνεται υπό γενική νάρκωση και βελτιώνει άμεσα το πρόβλημα.

Καρκίνος Φάρυγγα - Στόματος 
Παράλυσης Φωνητικών Χορδών 
Λαρυγγιτιδα
πολυποδας φωνητικων χορδων
Καρκίνος Λαρυγγα

Χειρουργική Αντιμετώπιση 

Παράλυσης Φωνητικών Χορδών 

Η παράλυση της φωνητικής χορδής μπορεί να οφείλεται σε Τραυματισμό, Εγκεφαλικό Επεισόδιο,Όγκο του Λάρυγγα, Όγκο του Πνεύμονα, Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ή να εμφανιστεί σαν μετεγχειρητική επιπλοκή της θυρεοειδεκτομής. 

Λόγω της παράλυσης η φωνή συνήθως ακούγεται ασθενική και αδύναμη, ενώ είναι εξαντλητική για τον ασθενή η προσπάθεια να μιλήσει. Η ποιότητα της φωνής συνήθως είναι αντιστρόφως ανάλογη της δυσκολίας στην αναπνοή που έχει ο ασθενής. Αυτό εξαρτάται από τη θέση που έχει παραμείνει καθηλωμένη η παράλυτη χορδή, όσο χειρότερη είναι η φωνή τόσο καλύτερη είναι η αναπνοή του ασθενούς.

Η παράλυση επίσης, μπορεί να προκαλεί εισροφήσεις κατά την κατάποση υγρών ή και στερεών τροφών. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν αποφράσσεται πλήρως ο λάρυγγας και στοιχεία της τροφής εισέρχονται στη τραχεία και τους πνεύμονες. 

Σκοπός των θεραπευτικών επεμβάσεων είναι η καλύτερη σύγκλιση των χορδών για καλύτερη ποιότητα φώνησης αλλά και η προστασία του αναπνευστικού από εισρόφηση τροφών και υποτροπιάζουσες πνευμονίες.

Χορδοτομή με χρήση LASER για Παράλυση και των δυο Φωνητικών Χορδών

Η αμφοτερόπλευρη προσαγωγική παράλυση και ακινησία των φωνητικών χορδών είναι μια σοβαρή επιπλοκή της Θυρεοειδεκτομής. Εκδηλώνεται με έντονη δύσπνοια και

εισπνευστικό συριγμό μετά την επέμβαση, ενώ η φωνή είναι σχεδόν φυσιολογική. Η δύσπνοια προκαλείται από την βλάβη των κάτω λαρυγγικών νεύρων που προκαλεί απόφραξη του αεραγωγού. Όταν η βλάβη είναι μόνιμη, η θεραπεία είναι χειρουργική και περιλαμβάνει τη διεύρυνση του αεραγωγού στο επίπεδο των φωνητικών χορδών με τη χρήση LASER.

Χορδοτομή με χρήση LASER

Έγχυση Υαλουρονικου οξέος ή Κολλαγόνου

Η Μονόπλευρη Παράλυση αντιμετωπίζεται με έγχυση υλικών στη παράλυτη φωνητική χορδή και μπορεί να γίνει μέσω του στόματος (Μικρολαρυγγοσκόπηση) ή εξωτερικά δια του δέρματος. Το υλικό αυξάνει τον όγκο της παράλυτης φωνητικής χορδής και ελαττώνει τον κενό χώρο με την υγιή πλευρά, επιτρέποντάς μια πιο ομαλή δόνηση των χορδών. Με την επέμβαση επιτυγχάνουμε την ελάττωση του γλωττιδικού κενού και επομένως την ποιότητα της φωνής. 

Έγχυση Υαλουρονικου οξέος ή Κολλαγόνου
Λαρυγγιτιδα
πολυποδας φωνητικων χορδων
Καρκίνος Λαρυγγα
Έγχυση Υαλουρονικου οξέος ή Κολλαγόνου

Θυρεοπλαστική

Η Θυρεοπλαστική είναι μια από τις πλέον σύγχρονες και αποτελεσματικές επεμβάσεις για τη θεραπεία της Μονόπλευρης Παράλυσης. Υπό τοπική αναισθησία δημιουργείται ένα μικρό άνοιγμα στον χόνδρο του λάρυγγα μέσα από το οποίο ο χειρουργός εισάγει ένα εμφύτευμα εντός της παράλυτης φωνητικής χορδής. Το εμφύτευμα σπρώχνει τη φωνητική χορδή ώστε να πλησιάσει την υγιή φωνητική χορδή. Η επέμβαση γίνεται υπό τοπική αναισθησία και η βελτίωση της ποιότητας της φωνής ελέγχεται άμεσα κατά τη διάρκεια της επέμβασης. 

Θυρεοπλαστικη
Λαρυγγιτιδα
πολυποδας φωνητικων χορδων
Καρκίνος Λαρυγγα

Κωνσταντίνος Χ. Μπουκόνης

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Περιστέρι

Επιστημονικός Συνεργάτης – Χειρουργός ΩΡΛ Νοσοκομείο “ΥΓΕΙΑ”

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού με το γιατρό καλέστε 2130 575052

Leave a Reply

Φόρμα Επικοινωνίας για Πληροφορίες , Σχόλια και Ραντεβού με το Γιατρό
error: Content is protected !!