ΟΔΗΓΟΣ Ρινοπλαστικής

Κωνσταντίνος Χ. Μπουκόνης
Ωτορινολαρυγγολόγος
Χειρουργός Κεφαλής & Τραχήλου
Εξειδικευθείς εις Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία

ΟΔΗΓΟΣ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

  • Κόστος Ρινοπλαστικής
  • Αισθητική Ανάλυση της Μύτης και του Προσώπου
  • Προβλήματα που διορθώνει η Σύγχρονη Ρινοπλαστική 
  • Προ-Εγχειρητική Λήψη Φωτογραφιών
  • Ψηφιακή Επεξεργασία Φωτογραφιών

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ

Η επίσκεψη στο γιατρό δίνει στον υποψήφιο την ευκαιρία να εκφράσει όλους τους προβληματισμούς σχετικά με την εμφάνιση της μύτης και τις αισθητικές παρεμβάσεις που θεωρεί σημαντικές. Είναι πολύ βασικό να έχει ο ασθενής όλο τον απαραίτητο χρόνο για να αναπτύξει όλες τις σκέψεις του σχετικά με το σχήμα και το μέγεθος της μύτης και ποιος θα ήταν ο στόχος μιας επέμβασης

Ο γιατρός θα λάβει ένα αναλυτικό ιατρικό και χειρουργικό ιστορικό και στη συνέχεια θα προχωρήσει σε μια λεπτομερής εξέταση της μύτης για την αξιολόγηση αισθητικών αλλά και των λειτουργικών προβλημάτων. Η κλινική εξέταση ολοκληρώνεται με Ενδοσκοπικό Έλεγχο του εσωτερικού της μύτης

Η αισθητική ανάλυση της μύτης αποτελεί μια πρόκληση ανεξάρτητα αν έχει μικρές ή μεγάλες δυσμορφίες. Κάθε πρόσωπο είναι ξεχωριστό, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μια μοναδική αυθεντικότητα. Η ενδελεχής προ-εγχειρητική ανάλυση του προσώπου και της μύτης είναι εξαιρετικής σημασίας για την δημιουργία ενός εξατομικευμένου χειρουργικού πλάνου, που θα δημιουργήσει την ιδανική μύτη για το συγκεκριμένο πρόσωπο

Ο γιατρός θα λάβει ένα αναλυτικό ιατρικό και χειρουργικό ιστορικό και στη συνέχεια θα προχωρήσει σε μια λεπτομερής εξέταση της μύτης για την αξιολόγηση αισθητικών αλλά και των λειτουργικών προβλημάτων. Η κλινική εξέταση ολοκληρώνεται με Ενδοσκοπικό Έλεγχο του εσωτερικού της μύτης

Η αισθητική ανάλυση της μύτης αποτελεί μια πρόκληση ανεξάρτητα αν έχει μικρές ή μεγάλες δυσμορφίες. Κάθε πρόσωπο είναι ξεχωριστό, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μια μοναδική αυθεντικότητα. Η ενδελεχής προ-εγχειρητική ανάλυση του προσώπου και της μύτης είναι εξαιρετικής σημασίας για την δημιουργία ενός εξατομικευμένου χειρουργικού πλάνου, που θα δημιουργήσει την ιδανική μύτη για το συγκεκριμένο πρόσωπο

Ο γιατρός θα σας εξηγήσει αναλυτικά τις αδυναμίες που έχει η μύτη σας και τις τεχνικές που θα χρησιμοποιήσει για να τις διορθώσει. Πολλές φορές οι κοσμητικές ατέλειες συνυπάρχουν με αναπνευστικά προβλήματα τις μύτης και η προτεινόμενη επιλογή είναι η Λειτουργική Ρινοπλαστική. Η φωτογράφηση και η επεξεργασία των ατελειών με ειδικό πρόγραμμα θα βοηθήσει τον υποψήφιο να σχηματίσει πιο αντικειμενική εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα. Ζητήστε να δείτε φωτογραφίες περιστατικών του γιατρού, ειδικά ασθενείς με προβλήματα όμοια με τα δικά σας. 

Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με το χειρουργείο, την αναισθησία και το χρόνο ανάρρωσης θα αναλυθούν διεξοδικά. Σε συνεργασία με τον υποψήφιο γίνεται η επιλογή του νοσοκομείου και αναλύεται λεπτομερώς το κόστος της επέμβασης, ακολουθεί ο προγραμματισμός του χειρουργείου

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΙΝΟΣ

Η μύτη αποτελείται από οστά και χόνδρους, που σχηματίζουν το σκελετό της Ρινικής Πυραμίδας. Το ανώτερο ένα τρίτο της μύτης αποτελείται από τα ρινικά οστά και την οστέινη μοίρα του ρινικού διαφράγματος. Τα κατώτερα δύο τρίτα σχηματίζονται από τους άνω και κάτω πλάγιους χόνδρος, και το χόνδρινο τμήμα του ρινικού διαφράγματος. Εσωτερικά στο μέσο υπάρχει το ρινικό διάφραγμα, που χωρίζει τη μύτη σε δεξιά και αριστερή ρινική θαλάμη. Εσωτερικά και στα πλάγια συναντούμε τις Ρινικές Κόγχες. Το δέρμα της μύτης είναι πολύ λεπτό στη μεσότητα και πιο παχύ με σμηγματογόνους αδένες στη κορυφή.

Ο σκελετός της μύτης μεταβάλλεται στη διάρκεια της ρινοπλαστικής. Οστά και χόνδροι σμιλεύονται κατάλληλα για την διόρθωση δυσμορφιών. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης επιβάλλεται ο σκελετός της μύτης να διατηρήσει την ακεραιότητα και σταθερότητα του, ώστε να εξασφαλιστεί η στήριξη της μύτης.

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΡΙΝΟΣ

Η μύτη εξυπηρετεί δυο βασικές λειτουργίες την αναπνοή και την όσφρηση. Η ρινική συμφόρηση μπορεί να επιβαρύνει την όσφρηση, ειδικά όταν συνυπάρχουν σκολιωτικό διάφραγμα ή ρινικοί πολύποδες. Η ελεύθερη ρινική αναπνοή είναι ουσιώδης. Ο βλεννογόνος που καλύπτει εσωτερικά τη μύτη καθαρίζει, υγραίνει και θερμαίνει τον αέρα που εισπνέουμε. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται το αναπνευστικό σύστημα από μικρόβια, ιούς, αλλεργιογόνα, σκόνη και ρύπους της ατμόσφαιρας. Η στοματική αναπνοή θεωρείται μη φυσιολογική και προδιαθέτει σε φαρυγγίτιδες, λαρυγγίτιδες και βρογχίτιδες

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Θα λάβει ένα αναλυτικό ιατρικό και ΩΡΛ ιστορικό και θα εξετάσει τη μύτη σας. Ασθενείς με χρόνια προβλήματα υγείας ή αλλεργίες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Η λήψη οποιασδήποτε φαρμακευτικής αγωγής, βιταμινών ή συμπληρωμάτων διατροφής θα πρέπει να αναφέρετε στο γιατρό. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η λήψη αντιπηκτικής αγωγής, ο διαβήτης, τα καρδιολογικά και αναπνευστικά προβλήματα.

Ο γιατρός θα σας ρωτήσει για τα αισθητικά και λειτουργικά προβλήματα της μύτης και θα έχετε όλο τον απαραίτητο χρόνο να εξηγήσετε τι σας απασχολεί και θέλετε να διορθώσετε.

Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει πλήρη ΩΡΛ έλεγχο και επικεντρώνεται στη μύτη. Εξετάζουμε τη κατασκευή της μύτης, τη σταθερότητα των χόνδρων, το ρινικό διάφραγμα και τις κόγχες. Εξαιρετική σημασία έχει ο έλεγχος της έξω και έσω ρινικής βαλβίδας. Ασθενείς με κατάρρευση της ρινικής βαλβίδας είναι σίγουρο ότι θα εκδηλώσουν ρινική απόφραξη μετεγχειρητικά, αν δεν διορθωθεί το πρόβλημα στο χειρουργείο. Ο γιατρός θα εντοπίσει όλες τις αισθητικές δυσμορφίες και ασυμμετρίες. Ο ασθενής συνήθως αναφέρει ένα ή δύο σημεία που τον ενοχλούν, κατά την εξέταση ο γιατρός επισημαίνει επιπλέον ατέλειες που χρήζουν διόρθωσης αλλά και λειτουργικά προβλήματα. Το εσωτερικό της μύτης ελέγχεται με Βίντεο-Ενδοσκόπηση.  

Ο ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Είναι απαραίτητο κατά την κλινική εξέταση και τον προ-εγχειρητικό σχεδιασμό να γίνεται πάντα ενδελεχής Βίντεο-Ενδοσκοπικός Έλεγχος της μύτης. Η απλή πρόσθια ρινοσκόπηση σαφώς και δεν παρέχει πολλές λεπτομέρειες για την κατάσταση του εσωτερικού της μύτης και πρέπει να συμπληρώνεται από βίντεο-ενδοσκόπηση. 

Με την Βίντεο-Ενδοσκόπηση θα εντοπιστούν όλες οι εσωτερικές βλάβες της μύτης που χρήζουν διόρθωσης και δεν θα έχουμε “ εκπλήξεις ” την ώρα του χειρουργείου και μια αποτυχημένη λειτουργικά Ρινοπλαστική. 

Ενδέχεται μετά την επέμβαση να χειροτερεύσει μια προϋπάρχουσα δυσκολία της ρινικής αναπνοής ή να προκύψει ένα νέο πρόβλημα στην αναπνοή σε άτομα χωρίς προηγούμενο ιστορικό. Η μετεγχειρητική ρινική απόφραξη είναι η συχνότερη και πλέον σοβαρή επιπλοκή της ρινοπλαστικής και  προλαμβάνεται με τον προ-εγχειρητικό ενδοσκοπικό έλεγχο. 

Ο έλεγχος της ρινικής βαλβίδας με ειδικούς χειρισμούς ενδοσκοπικά, είναι απαραίτητος για την πρόληψη μετεγχειρητικής στένωσης και πρόκλησης ιατρογενούς ρινικής απόφραξης.

Παθήσεις που προκαλούν ρινική απόφραξη όπως το Σκολιωτικό Ρινικό Διάφραγμα, η Υπερτροφία των Κάτω Ρινικών Κογχών και η Υπερτροφία των Αδενοειδών Εκβλαστήσεων (Κρεατάκια) θα πρέπει να εντοπιστούν Προ-Εγχειρητικά και να διορθωθούν μαζί με τα αισθητικά προβλήματα της μύτης. Η Λειτουργική Ρινοπλαστική, είναι η πλέον σύγχρονη επιλογή για την επίλυση πολλαπλών προβλημάτων της μύτης σε ένα μόνο χειρουργείο.

Η ενδοσκόπηση της μύτης, του φάρυγγα και του λάρυγγα είναι μια σύγχρονη, ανώδυνη και με μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια εξέταση. Γίνεται στο ιατρείο με άκαμπτο ή εύκαμπτο ενδοσκόπιο συνήθως κατόπιν ήπιας τοπικής αναισθησίας. Είναι ασφαλής, γρήγορη και καλώς ανεκτή από παιδιά και ενήλικες. Δεν έχει επιπλοκές, διαρκεί μόλις λίγα λεπτά και δεν απαιτείται κάποια προετοιμασία. Το Εύκαμπτο Ενδοσκόπιο με ειδικούς μικρο-χειρισμούς μπορεί να διεισδύσει και στα πιο δύσκολα σημεία επιτρέποντας τον ενδελεχή έλεγχο του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος και να μεταφέρει λεπτομερή εικόνα και βίντεο υψηλής ανάλυσης σε οθόνη Full HD. 

Ο ασθενής, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να συμμετέχει στην εξέταση και να παρακολουθεί στην οθόνη την ενδοσκοπική εικόνα. Έχει τη δυνατότητα να μιλάει κανονικά καθώς ο γιατρός εξηγεί τα ευρήματα και να διαμορφώνει τη δική του άποψη για το αποτέλεσμα της εξέτασης. Η αναλυτική παρουσίαση των κλινικών ευρημάτων επιτρέπει τη σύγκριση τους προ και μετά τη χειρουργική επέμβαση και βελτιώνει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ γιατρού και ασθενή. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Προ-Εγχειρητική Λήψη Φωτογραφιών 

Πάντα πριν από μια επέμβαση Ρινοπλαστικής λαμβάνονται φωτογραφίες της μύτης από διάφορες οπτικές γωνίες. Οι φωτογραφίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για την αξιολόγηση λεπτομερειών της μορφολογίας της μύτης και την επεξήγηση στον ασθενή δυσμορφιών που ενδεχομένως δεν είχε παρατηρήσει. Παρατηρώντας τις φωτογραφίες ο ασθενής αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της μύτης και ο γιατρός μπορεί να αναλύσει πιο εύκολα τις λύσεις που προτείνει. Η αισθητική ανάλυση ενός προσώπου πρέπει να γίνεται επί των διαφορετικών λήψεων και ο ασθενής πρέπει να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία. Ο καθορισμός των ατελειών, καθορίζει και τους στόχους της επέμβασης. Οι φωτογραφίες αξιοποιούνται και στον μετεγχειρητικό έλεγχο όπου και επιβεβαιώνεται η επιτυχία της επέμβασης. Ζητήστε να δείτε φωτογραφίες περιστατικών του γιατρού, ειδικά ασθενείς με προβλήματα όμοια με τα δικά σας. 

Ψηφιακή Επεξεργασία Φωτογραφιών 

Διάφορα προγράμματα προσομοίωσης (φώτοσοπ) έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια σε μια προσπάθεια να προβλέψουμε το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να βοηθήσουν τον υποψήφιο για Ρινοπλαστική, ωστόσο έχουν και τους περιορισμούς τους. Απεικονίζοντας γραφικά το πρόσωπο με μια διαφορετική, καινούρια μύτη, ο ασθενής συνήθως ενθουσιάζεται και κολακεύεται. Σε μια απλή ρινοπλαστική το τελικό αποτέλεσμα δεν απέχει ιδιαίτερα απ την επεξεργασμένη εικόνα. Γενικά προτείνεται η χρήση της προσομοίωσης στο στάδιο της προετοιμασίας και του σχεδιασμού της επέμβασης όταν ο ασθενής είναι αποφασισμένος να προχωρήσει. 

Είναι λάθος να αποφασίζει ο ασθενής αν θα προχωρήσει ή όχι στην επέμβαση, με βάση την επεξεργασμένη εικόνα που βλέπει στον υπολογιστή

Το τελικό αποτέλεσμα της επέμβασης καθορίζεται από πολλούς παράγοντες (πάχος και ποιότητα δέρματος, χόνδρων και οστών, την πορεία επούλωσης κτλ) και ενδέχεται να απέχει από την ψηφιοποιημένη προσομοίωση. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε την προσομοίωση επιβοηθητικά στη λήψη απόφασης, δεν καλλιεργούμε στον ασθενή ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας και Μη Ρεαλιστικές προσδοκίες. Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ο ασθενής νιώθει απογοητευμένος ή και παραπλανημένος μετά την επέμβαση επειδή η απόφαση του βασίστηκε στη προσομοίωση. 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ανάλυση της Μύτης και του Προσώπου

Στη Κοσμητική Ρινοπλαστική εφαρμόζονται συγκεκριμένες αισθητικές αναλογίες του προσώπου και της μύτης που εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα. Στόχος της επέμβασης είναι η κατασκευή μιας όμορφης μύτης που ταιριάζει με τα υπόλοιπα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσώπου. Δεν είναι τυχαίο, ότι μια επιτυχημένη ρινοπλαστική περνάει σχεδόν πάντα ‘’απαρατήρητη’’, αφού καταφέρνει να ισορροπεί αρμονικά το χειρουργικό αποτέλεσμα με την μορφολογία του υπόλοιπου προσώπου. 

Αυτό που πολύ εύκολα ονομάζουμε ‘’ φυσικό ‘’ αποτέλεσμα είναι μια περίπλοκη διαδικασία ενδελεχούς μελέτης ενός προσώπου και προσαρμογής των κατάλληλων χειρουργικών τεχνικών για την επίτευξη αισθητικών αλλαγών.  Τελικά οι αλλαγές αυτές οδηγούν στην βελτίωση της εμφάνισης όχι μόνο της μύτης αλλά και συνολικά του προσώπου.

Αισθητική Ανάλυση της Μύτης και του Προσώπου

Η επικοινωνία Ασθενή – Χειρουργού

Εφόσον ο ασθενής είναι αποφασισμένος να προχωρήσει, θα πρέπει να διασαφηνιστούν οι προσδοκίες του από την επέμβαση. Η αισθητική ανάλυση της μύτης είναι μια απαιτητική διαδικασία κατά την οποία ο ασθενής αποκτά πλήρη επίγνωση των δυσμορφιών και τους τρόπους χειρουργικής επιδιόρθωσης. Ο χειρουργός οφείλει να ξεκαθαρίσει τους στόχους της επέμβασης, τα κοσμητικά και λειτουργικά προβλήματα που θα διορθώσει και την χειρουργική τεχνική που θα χρησιμοποιήσει ώστε να εξασφαλίσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Ταυτόχρονα, και ο ασθενής θα πρέπει να εκφράσει τις ιδέες και τις προσδοκίες του από την επέμβαση. Οι μη ρεαλιστικές απαιτήσεις είναι αιτία για αναβολή της επέμβασης. Ο ασθενής συνήθως αναθεωρεί τις λανθασμένες αντιλήψεις του, όταν του αναλυθούν και του εξηγηθούν όλα τα ιδιαίτερα αισθητικά και χειρουργικά δεδομένα που καθιστούν ένα αποτέλεσμα χειρουργικά Μη εφικτό ή αισθητικά Μη όμορφο. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει κατανοήσει τους περιορισμούς της επέμβασης και να έχει επίγνωση των επιπλοκών. 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Ο κατάλληλος υποψήφιος θέλει να διορθώσει συγκεκριμένες κοσμητικές δυσμορφίες της μύτης και επιθυμεί να βελτιώσει την εμφάνιση του. Πολλές φορές αναφέρει και λειτουργικά προβλήματα όπως ρινική απόφραξη, ροχαλητό, στοματική αναπνοή ή υποτροπιάζουσα ιγμορίτιδα. Συχνά υπάρχει ιστορικό κατάγματος και παραμόρφωσης της μύτης ή προηγούμενης αποτυχημένης αισθητικής επέμβασης. Γενικά η ρινοπλαστική ενδείκνυται σε άτομα ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών με καλή σωματική και ψυχική υγεία. Ο γιατρός θα αξιολογήσει τον ασθενή σχετικά με τα κίνητρα και τους στόχους του, οι λογικές προσδοκίες είναι βασική προϋπόθεση για την χειρουργική επέμβαση.

Άτομα με εμφανή ανωριμότητα, χαμηλή αυτοεκτίμηση ή ψυχικές διαταραχές όπως η Διαταραχή Σωματικής Δυσμορφίας (Body Dysmorphic Disorder – BDD) θα πρέπει να θεωρούνται ακατάλληλοι για ρινοπλαστική. Συνήθως έχουν εμμονή με την εμφάνιση τους και σχεδόν ποτέ δεν ικανοποιούνται από το τελικό αποτέλεσμα. Είναι βασική προϋπόθεση η επέμβαση γίνετε με τη δική τους βούληση και όχι για να ικανοποιήσουν κάποιο άλλο άτομο. 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Οι περισσότεροι υποψήφιοι θέλουν να βελτιώσουν την εμφάνιση και το χαμόγελο τους και να αποκτήσουν μια όμορφη μύτη σε ισορροπία με το υπόλοιπο πρόσωπο, χωρίς ενοχλητικές αποκλίσεις, ασυμμετρίες ή γαμψή κορυφή. Ο ασθενής – υποψήφιος για Ρινοπλαστική αντιμετωπίζει συνήθως τα παρακάτω προβλήματα 

Ποια Προβλήματα που διορθώνει η Σύγχρονη Ρινοπλαστική σε ένα Χειρουργείο

  • Αισθητικές Δυσμορφίες

πολύ μεγάλη μύτη, ύβο ή καμπούρα στη ράχη της μύτης, πολύ φαρδιά ή πολύ στενή μύτη, λοξή ή αποκλίνουσα μύτη, πολύ μεγάλα ή ασύμμετρα ρουθούνια, αντιαισθητική γωνία μεταξύ της μύτης και του άνω χείλους και τέλος προβλήματα της κορυφής της μύτης (χοντρή, τετραγωνισμένη ή πολύ στενή, μεγάλη και γαμψή κορυφή που προεξέχει και γέρνει προς τα κάτω ή ασύμμετρη κορυφή)

  • Τραυματικές Δυσμορφίες

από κάταγμα των Ρινικών Οστών ή του Διαφράγματος, από προηγούμενο αποτυχημένο χειρουργείο ρινοπλαστικής ή διαφράγματος

  • Λειτουργικά Προβλήματα

Σκολίωση του Ρινικού Διαφράγματος, Ανεπάρκεια Έσω ή Έξω Ρινικής Βαλβίδας, Υπερτροφία των Ρινικών Κογχών, Διαταραχές Όσφρησης, Ιγμορίτιδες – Παραρρινοκολπίτιδες, Πολύποδες Ρινός, Υπερτροφία Αδενοειδών Εκβλαστήσεων “ Κρεατάκια “ 

  • Ροχαλητό και Αποφρακτική Υπνική Άπνοια

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Ενημερώστε το γιατρό για όλα τα φάρμακα ή συμπληρώματα διατροφής που λαμβάνετε. Φαρμακευτική αγωγή για τη καρδιά, τον θυρεοειδή ή την αρτηριακή πίεση μπορείτε να τη λάβετε με μια γουλιά νερό στην συνήθη ώρα τους. Αν λαμβάνετε αγωγή για σακχαρώδη διαβήτη ενημερώστε το γιατρό, ώστε να ρυθμιστεί κατάλληλα το σάκχαρο σας στη διάρκεια της επέμβασης και μετεγχειρητικά. Ασθενείς υπό αντιπηκτική αγωγή πρέπει να ενημερώνουν το γιατρό για την προσαρμογή της αγωγής τους στις ανάγκες της επέμβασης. Αντιφλεγμονώδη, βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής πρέπει να διακόπτονται τουλάχιστον 10 μέρες προ-εγχειρητικά, λόγω διαταραχών στη πηκτικότητα του αίματος. Η παρακεταμόλη είναι ακίνδυνη και μπορεί να ληφθεί άφοβα. 

Πριν τη γενική αναισθησία το στομάχι πρέπει να είναι άδειο για τουλάχιστον 6 ώρες. Συνήθως συστήνουμε στον ασθενή να έχει το τελευταίο γεύμα το βράδυ και να πιει τελευταία φορά νερό τα μεσάνυχτα πριν κοιμηθεί. Αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ. Η χειρουργική επέμβαση θα ακυρωθεί εάν έχετε φάει ή πιει το πρωί της επέμβασης. 

Μπορείτε να βουρτσίσετε τα δόντια σας και να κάνετε ένα ντουζ το πρωί πριν τη επέμβαση. Αφαιρέστε σκουλαρίκια και piercing, μην χρησιμοποιείται μακιγιάζ, βερνίκι νυχιών και ενυδατική κρέμα προσώπου την ημέρα της επέμβασης. Αφήστε τα κοσμήματα σας στο σπίτι και φορέστε άνετα ρούχα. 

Να είστε στο νοσοκομείο την προγραμματισμένη ώρα, συνήθως ο προ-εγχειρητικός έλεγχος γίνετε το πρωί πριν την επέμβαση και πρέπει να ολοκληρωθεί έγκαιρα. Έχετε μαζί σας τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή (ταυτότητα, ΑΜΚΑ κτλ) 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Πολλοί ασθενείς ανησυχούν περισσότερο για την αναισθησία κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης παρά για την ίδια την επέμβαση. Ο κανόνας γενικά στη Ρινοπλαστική είναι η Γενική Αναισθησία σε συνδυασμό με έγχυση Τοπικής Αναισθησίας. Η τοπική αναισθησία (λιδοκαΐνη και επινεφρίνη) προκαλεί ισχυρή αιμόσταση και συμβάλλει δραστικά στη μείωση της αιμορραγίας κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Οι κίνδυνοι της γενικής νάρκωσης θεωρούνται αμελητέοι και είναι ασφαλής ακόμα και από την βρεφική ηλικία, με τις πολύ σοβαρές επιπλοκές να μην ξεπερνούν την μία ανά 100.000 επεμβάσεις. 

Στην εποχή μας η Γενική Αναισθησία είναι μια απολύτως Ασφαλής και Ελεγχόμενη διαδικασία

Ειδικά στη Ρινοπλαστική, η δυνατότητα να ρυθμιστεί και να διατηρηθεί χαμηλή η αρτηριακή πίεση, είναι ουσιώδης ώστε να ελαχιστοποιηθεί η αιμορραγία αλλά και το μετεγχειρητικό πρήξιμο. Με τη διασωλήνωση ο αεραγωγός προστατεύεται και η αναπνευστική λειτουργία είναι υπό τον πλήρη έλεγχο του αναισθησιολόγου. Τα σύγχρονα φάρμακα καθιστούν τη γενική νάρκωση μια πλήρως ελεγχόμενη διαδικασία ακόμα και για ασθενείς με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.

Γιατί η Γενική Αναισθησία υπερτερεί της Μέθης 

Κατά καιρούς έχει χρησιμοποιηθεί Μέθη (Sedation) ή και αποκλειστικά Τοπική Αναισθησία, ωστόσο η τάση αυτή τείνει να εγκαταλειφθεί πλήρως. Η μέθη και πολύ περισσότερο η τοπική αναισθησία κατά τη διάρκεια της Ρινοπλαστικής δεν είναι ασφαλείς και δεν συνιστώνται. Στη μέθη ο ασθενής είναι σε καταστολή και διατηρεί τη δική του αναπνοή. Η καταστολή προκαλείται φαρμακευτικά, ωστόσο σε μια επέμβαση 2 ή 3 ωρών η συνεχής χορήγηση αναισθησίας μπορεί να επηρεάσει το κέντρο της αναπνοής και ο ασθενής να σταματήσει να αναπνέει. 

Επιπλέον, επειδή ο αεραγωγός είναι ανοιχτός υπάρχει η πιθανότητα εισρόφησης αίματος στους πνεύμονες, με πολύ σοβαρές περαιτέρω επιπλοκές. Επεμβάσεις μεγάλης διάρκειας με τον ασθενή σχετικά ξύπνιο μπορεί να αποτελέσουν μια εξαιρετικά τραυματική εμπειρία, ειδικά σε ασθενείς με ευαίσθητο ψυχισμό. Τέλος, η μέθη ενέχει πάντα τον κίνδυνο ο ασθενής να νιώσει πόνο και να κάνει κάποια απότομη κίνηση ή ακόμα και να αρχίσει να βήχει επειδή νιώθει να καταπίνει αίμα. Σε μια χειρουργική επέμβαση οποιαδήποτε ανεξέλεγκτη κίνηση του ασθενή μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό του. Όλα τα παραπάνω πολύ σοβαρά ζητήματα λύνονται με τη Γενική Αναισθησία

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ – ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Το εσωτερικό της μύτης ΔΕΝ πωματίζεται με ρινικά ταμπόν ή γάζες. Ο ασθενής δεν χρειάζεται να διανυκτερεύσει στο Νοσοκομείο. Συνήθως παραμείνει μόνο για μερικές ώρες μετεγχειρητικά και μετά πηγαίνει στο σπίτι. Μετά το χειρουργείο η μύτη θα έχει πολύ μικρή αιμορραγία για τις πρώτες 2 – 3 μέρες. Η επέμβαση είναι γενικά ανώδυνη, ωστόσο ένα αίσθημα πίεσης ή πονοκέφαλος δεν αποκλείεται τις πρώτες μέρες. Ήπιο μούδιασμα στα άνω ούλα, τον ουρανίσκου ή και τα χείλη μπορεί να παρουσιαστεί για περίπου 1 εβδομάδα. Το οίδημα και οι εκχυμώσεις (μελανιές) θα αρχίσουν να υποχωρούν σταδιακά από την 3 με 4 ήμερα, αναμένετε να εξαφανιστούν πλήρως εντός 2 εβδομάδων. Τις πρώτες μέρες ενδέχεται να νιώθετε τη μύτη ελαφρώς βουλωμένη, αυτό οφείλεται στο εσωτερικό οίδημα των ιστών της μύτης. Η ρινική αναπνοή θα αποκατασταθεί σταδιακά καθώς θα υποχωρεί το έντονο πρήξιμο

Συνιστάται να παραμείνει κάποιος μαζί σας στο σπίτι, την πρώτη νύχτα μετά την επέμβαση, ίσως χρειαστείτε βοήθεια για μερικές ώρες και την επόμενη μέρα. Δεν επιτρέπεται να οδηγείται μετά το χειρουργείο και για τουλάχιστον 2 μέρες. Κανονίστε τη μεταφορά σας στο σπίτι μετά το χειρουργείο. Προσπαθήστε να εξασφαλίσετε αρκετό χρόνο για ξεκούραση και ακολουθήστε καλή διατροφή και ενυδάτωση. Για την πιο γρήγορη απορρόφηση του οιδήματος προτείνετε να ξαπλώνεται με το κεφάλι ψηλά και να τοποθετήσετε πάγο στο μέτωπο. Το αλκοόλ και το κάπνισμα απαγορεύονται την άμεση μετεγχειρητική περίοδο καθώς αυξάνουν τον κίνδυνο επιπλοκών και επιβραδύνουν την επούλωση

Μετά το χειρουργείο θα έχετε συχνά ραντεβού με το γιατρό για την παρακολούθηση της επούλωσης. Η μύτη καλύπτεται με ένα μικρό νάρθηκα για σταθεροποίηση. Ο νάρθηκας αφαιρείται από το γιατρό μετά από 7 ημέρες και ο ασθενής βλέπει για πρώτη φορά τη νέα του μύτη. Ο συχνός καθαρισμός από το γιατρό από βλέννα και κρούστες είναι εξαιρετικής σημασίας για την αποφυγή μόλυνσης και σχηματισμού συμφύσεων. Ρινικές πλύσεις, αποσυμφορητικά και αντιβιοτικά είναι η συνήθης φαρμακευτική αγωγή. Όλα τα ράμματα είναι απορροφήσιμα, εκτός από τα εξωτερικά ράμματα στην ανοιχτή ρινοπλαστική, τα οποία αφαιρούνται από το γιατρό μετά από 5 ημέρες. Η επιστροφή στην καθημερινότητά γίνεται μετά από 7 ημέρες. Η αναρρωτική άδεια μετά την επέμβαση είναι συνήθως 2 εβδομάδες. Αν έχετε τη δυνατότητα εργασίας από το σπίτι, ενδεχομένως να μην χρειαστείτε καθόλου αναρρωτική άδεια. Αν η εργασία σας περιλαμβάνει έκθεση σε σκόνη ή έντονη σωματική κόπωση, ο γιατρός θα σας συστήσει να εξαντλήσετε την άδεια. Για διάστημα 2 έως 3 εβδομάδων ο ασθενής θα πρέπει να απέχει από έντονες δραστηριότητες και γυμναστική

ΚΟΣΤΟΣ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Κόστος Χειρουργικών Επεμβάσεων

Το κόστος μιας επέμβασης χονδρικά καθορίζεται από την αμοιβή του Χειρουργού και του Αναισθησιολόγου και τα έξοδα του Νοσοκομείου. Το κόστος διαφοροποιείται ανάλογα με τη βαρύτητα του χειρουργείου, το κόστος των ειδικών υλικών, την ανάγκη παραμονής στο νοσοκομείο και τα αντίστοιχα έξοδα νοσηλείας. 

Κόστος Ρινοπλαστικής 

Η Ρινοπλαστική από άποψη βαρύτητας θεωρείται Μεγάλη επέμβαση και σε κάποιες περιπτώσεις Βαρεία επέμβαση. Ανάλογα με την έκταση του χειρουργείου και τις υποπεριοχές της μύτης που θα χρειαστούν παρέμβαση, η διάρκεια του χειρουργείου, που συνήθως είναι 2 ώρες, μπορεί να φτάσει και τις 3 με 4 ώρες. Επίσης, σε περιπτώσεις με μεγάλη παραμόρφωση της μύτης (πχ από προηγούμενο χειρουργείο ή κάκωση) απαιτείται εξαιρετικά μεγάλη παρέμβαση με χρήση μοσχευμάτων χόνδρου απ’ το αυτί ή χρήση πλευρικού χόνδρου και εφαρμογή πολύπλοκων τεχνικών ανακατασκευής της μύτης (Nasal Reconstruction). Η επέμβαση γίνεται πάντα με γενική νάρκωση. Η αμοιβή του αναισθησιολόγου μπορεί να έχει μικρές διακυμάνσεις ανάλογα με το νοσοκομείο και τη διάρκεια του χειρουργείου. Οι αμοιβές των γιατρών εξαρτώνται από όλα τα παραπάνω και φυσικά εξηγούνται στον ασθενή προ-εγχειρητικά με κάθε λεπτομέρεια.

Το κόστος του Νοσοκομείου παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις και μπορεί να επηρεάσει τη τελική τιμή μιας Ρινοπλαστικής σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα έξοδα περιλαμβάνουν τον προ-εγχειρητικό έλεγχο (καρδιολογικές και αιματολογικές εξετάσεις), τα έξοδα του χειρουργείου, τα ειδικά υλικά και τη νοσηλεία. Το κόστος είναι αρκετά μεγαλύτερο όταν ο υποψήφιος μένει στο νοσοκομείο για μία ή δύο διανυκτερεύσεις και τον τύπο του δωματίου που επιλέγει.

Η τελική τιμή της Ρινοπλαστικής θα καθοριστεί με λεπτομέρειες κατά την επίσκεψη. Κάθε υποψήφιος είναι μια μοναδική περίπτωση και θα χρειαστεί μια μοναδική Ρινοπλαστική. H επέμβαση εξατομικεύεται, προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες της μύτης και του προσώπου και επομένως και το κόστος παρουσιάζει ανάλογες διακυμάνσεις. Η επιλογή του νοσοκομείου θα πρέπει να γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο. Το κόστος του χειρουργείου και της νοσηλείας μπορεί να είναι ακόμα και 3 φορές μεγαλύτερο ανάλογα με τον τιμοκατάλογο του κάθε νοσοκομείου. Υπερβολικές τιμές είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω θα πρέπει γενικά να θεωρούνται ύποπτες. 

Η Σύγχρονη Ρινοπλαστική είναι Χειρουργείο Ημέρας και δεν απαιτεί διανυκτέρευση στο νοσοκομείο, ελαχιστοποιώντας το κόστος νοσηλείας

Ρινοπλαστική και Ιδιωτική Ασφάλεια

Οι ιδιωτικές ασφάλειες γενικά δεν καλύπτουν τις αισθητικές επεμβάσεις, πλην περιπτώσεων που υπάρχει αποδεδειγμένα ιστορικό κάκωσης και παραμόρφωσης. Τυπικό παράδειγμα είναι το ρινικό τραύμα με κάταγμα των ρινικών οστών μετά από τροχαίο ατύχημα, που προκαλεί αναπνευστική δυσχέρεια. Όταν μπορεί να στοιχειοθετηθεί το ιστορικό (αξονική τομογραφία, έγγραφα νοσηλείας κτλ) οι περισσότερες ασφαλιστικές θα καλύψουν τα έξοδα της επέμβασης. 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτουν πάντα τις επεμβάσεις για την διόρθωση της ρινικής απόφραξης. Οι επεμβάσεις για παθήσεις όπως το Σκολιωτικό Ρινικό Διάφραγμα, η Υπερτροφία των Ρινικών Κογχών ή των Αδενοειδων Εκβλαστήσεων και οι Ρινικοί Πολύποδες μπορούν να συνδυαστούν με τη Ρινοπλαστική (Λειτουργική Ρινοπλαστική) και μέρος του κόστους να καλυφθεί από την ιδιωτική ασφάλεια του ασθενή. 

Στη Λειτουργική Ρινοπλαστική το κόστος που αφορά στην Διαφραγματοπλαστική και στην Κογχοπλαστική καλύπτεται από την Ιδιωτική Ασφάλεια του ασθενούς

Ασθενείς που πάσχουν από ρινική απόφραξη λόγω προβλημάτων της μύτης τα οποία διορθώνονται μόνο με Ρινοπλαστική (πχ σε ανεπάρκεια της έσω ή έξω ρινικής βαλβίδας) δικαιούνται πλήρους κάλυψης απ’ την ιδιωτική τους ασφάλεια.

Περισσότερα για την Ρινοπλαστική

Διεθνείς Επιστημονικές Πηγές για ΩΡΛ Θέματα

American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery

ENT UK 

Κωνσταντίνος Χ. Μπουκόνης

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Περιστέρι

Επιστημονικός Συνεργάτης – Χειρουργός ΩΡΛ Νοσοκομείο “ΥΓΕΙΑ”

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού με το γιατρό καλέστε 2130 575052

Leave a Reply

Φόρμα Επικοινωνίας για Πληροφορίες , Σχόλια και Ραντεβού με το Γιατρό
error: Content is protected !!